Tilmelding til praktikernetværk for teknologforståelse ved VIA Center for Undervisningsmidler

Du kan som pædagog, lærer, vejleder, konsulent eller skoleleder få inspiration til, hvordan du kan arbejde med teknologiforståelse på din skole. Dette faglige netværk afholder netværksarrangementer for både lærere, pædagoger og kommunale konsulenter 

Projektet har været i gang siden 2020 – også med støtte fra Villum Fonden. Indtil nu har ca. 2500 lærere og pædagoger på landsplan været en del af praktikernetværket.  En ny bevilling fra Villum fonden sikrer, at praktikernetværket kan videreføres og udbygges de næste 3½ år frem til foråret 2027.

Målet er at skabe en markant forankring af teknologiforståelse både i skolernes praksis og i de netværk, der opstår omkring projektet. 
Det er gratis at deltage i netværket og netværkets aktiviteter, som du kan få yderligere information om ved t tilmelde dig netværket

* angiver et påkrævet felt